This release is currently not avaliable to buy
   
Vinh Thuyen Kim  -  Teen Vong Co
play
Tham Dan Long - Vinh Thuyen Kim
play
Phut Xao Long Dinh Menh - Vinh Thuyen Kim
play
Nguoi Chong Xu La - Duong Ngoc Thai ft Vinh Thuyen Kim
play
Nang Kho - Vinh Thuyen Kim
play
Le Dang - Vinh Thuyen Kim
play
Hay Cho Nhau Anh Sang - Vinh Thuyen Kim
play
Ghen Voi Than Tuong - Duong Ngoc Thai - Vinh Thuyen Kim
play
Con Trai La The - Vinh Thuyen Kim
play
Bac Trang Lua Hong Remix - Vinh Thuyen Kim
play
Anh Number One - Vinh Thuyen Kim